Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 16-05-2018 20:09:26
Computers & Telefonie

Reboot and select proper boot device?

Is de desktop mét of zonder windows gekocht?