Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ep
epcot - 17-05-2018 14:10:41
Huishouden & Energie

Rekening montage en voorrijkosten bij vervanging onderdeel fabrieksfout

Hoe oud is de ketel? aan wie moet je schriftelijk akkoord geven? wie heeft de ketel geplaatst? je moet contact opnemen met degene waar je de ketel gekocht hebt. teveel vragen om een zinnig antwoord te kunnen geven.