Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
newmikey - 18-05-2018 17:01:46
Computers & Telefonie

Prijs verhoging kpn.

Er is géén enkele wet die het voorschrijft dat prijsverhogingen eerlijk dienen te zijn of zelfs maar gecompenseerd dienen te worden door meer service. het is een open economie en kpn mag vragen wat ze wil.