Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 05-06-2018 18:43:43
Vakantie & Reizen

Vliegtuig annuleringsverzekering betaald niet uit na overlijden tante

Hallo froukje15 , 

welke vliegtuigmaatschappij is dit ? 


wat dekt een annuleringsverzekering . 


in de meeste gevallen biedt een annuleringsverzekering dekking als je de reis moet annuleren of afbreken om één van de onderstaande redenen:overlijden , ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van jezelf of naaste familieleden in de eerste en tweede graad .
overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van personen waarbij je in het buitenland zou verblijven.
het op medisch advies niet kunnen ondergaan van verplichte inentingen voor de reis.
het ernstig beschadigd raken van het vakantieverblijf, waardoor verblijf erin niet meer mogelijk is.
schade aan eigendommen van de verzekerde door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm, of overstroming. dit geldt enkel in gevallen waarbij de aanwezigheid van de verzekerde dringend noodzakelijk is.
definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. bij samenwonen is een definitieve relatiebreuk alleen gedekt als het samenlevingscontract is ontbonden door de notaris. 
werkloosheid van een verzekerde met een vast dienstverband door onvrijwillig ontslag.
zwangerschap van verzekerde of partner.
overlijden van huisdier binnen 14 dagen voor de aanvang van de reis. onder huisdier wordt uitsluitend verstaan een hond, kat of paard van de verzekerde.
het onverwacht toegewezen krijgen van een nieuwe huurwoning in het thuisland in de periode van 30 dagen voor aanvang van de reis.
het uitvallen van het vervoermiddel waarmee de verzekerde de reis maakt, door een van buiten komend onheil, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.