Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ep
epcot - 05-06-2018 18:57:51
Vakantie & Reizen

Vliegtuig annuleringsverzekering betaald niet uit na overlijden tante

In het meest voorkomende geval ben je niet verzekerd voor overlijden ooms en tantes. de meeste reisverzekeringen hanteren de volgende voorwaarden.


voorwaarden vergoeding reisverzekering
bij bijna alle reisverzekeringen behoort een plotselinge terugkeer vanwege geldige oorzaken naar nederland tot de dekking. ook sterfgevallen behoren tot deze geldige oorzaken. een voorwaarde is wel dat het om een sterfgeval van een eerste- of tweedegraads familielid gaat. hoe close je ook met iemand anders bent, de reisverzekering erkent dit niet. daarnaast is een voorwaarde dat het sterfgeval geheel onverwachts was en het familielid niet voor jouw vertrek al ernstig ziek of in het ziekenhuis opgenomen was.
definitie eerste- en tweedegraads familie
de eerstegraads familieleden zijn je directe familieleden. wie hier precies onder vallen zijn: • je ouders, hier vallen ook adoptie- en stiefouders onder • je kinderen, ook adoptie- en stiefkinderen behoren hiertoe en bij officieel geregistreerde partners ook de schoonzonen en –dochters • je partner, alleen wanneer dit officieel geregistreerd is • je schoonouders, alleen wanneer je partner officieel geregistreerd is de tweedegraads familieleden staan iets verder van je af, maar vallen nog steeds binnen de intieme familiesfeer. dit zijn: • je zussen en broers, ook officiële stiefzussen en -broers • je opa`s en oma`s • je kleinkinderen • je schoonbroers en –zussen, alleen wanneer je officieel geregistreerd met je partner bent