Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 06-06-2018 09:18:18
Geldzaken & Recht

Verhuurder wil nieuwe sloten plaatsen

Begrijp ik het goed dat de huisbaas een sleutel van uw kamer in bewaring houdt?

neem eens contact op met de woonbond. mijns inziens hebt u recht op twee sleutels en mag de verhuurder geen sleutel van uw kamer achterhouden.