Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 06-06-2018 13:21:11
Garantie & Verzekeringen

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

Heel wonderlijk verhaal.

1. het is maar de vraag of uw werkgever aansprakelijk is. daarvoor moet aangetoond worden dat dat rokershok bij voorbaat al niet goed bevestigd was/vast stond. stond het wel goed, maar was de storm zo hevig dat het ding daar niet tegen kon, is de werkgever niet aansprakelijk.

2. als u een wa casco dekking hebt of wa plus is stormschade gedekt, zonder eigen risico, en uiteraard zonder dat die geclaimde schade van invloed is op de premie of de schadevrije jaren. dus met de uitbetaling van dat eigen risico hadden ze helemaal niet hoeven wachten

maar afgezien van dat alles, is het verhaal van uw verzekeraar grote flauwekul en geen een verzekeraar zou de mogelijkheid laten liggen om schade te verhalen op iemand die aansprakelijk zou zijn, om de verhouding tussen hun verzekerde en zijn werkgever niet te verstoren. 

kort gezegd, ze kletsen uit hun nek.