Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

co

Vliegtuig annuleringsverzekering betaald niet uit na overlijden tante

hallo frouke,


heb jij een antwoord van de vueling gehad of van onderstaand adres?

er kunnen klachten worden voorgelegd door verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden, derden benadeelden of rechtverkrijgenden van eender welke van de vorigen, bij de rubriek “belangenbehartiging van de klant” van de website, of door te schrijven naar de klachtendienst: adres: servicio de reclamaciones cl. orense, 4 – planta 14 28020- madrid deze dienst, die autonoom werkt, zal binnen een termijn van 2 maanden gevolg geven aan de schriftelijke klachten die haar rechtstreeks bereiken en deze oplossen, overeenkomstig de wet eco/734/2004 van 11 maart en de wet 44/2002 van 22 november.

vr.gr.


cor