Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
hanneke - 06-06-2018 13:48:32
Garantie & Verzekeringen

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

toch is het waar wat de verzekeraar stelt.
in http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel962" target="_blank">artikel 7:962 bw is geregeld dat verzekeraars die op grond van een verzekering een schade hebben betaald aan hun eigen verzekerde, die schade niet mogen verhalen op bepaalde partijen waarmee die verzekerde / benadeelde een 'nauwe relatie' onderhoudt. hieronder vallen bijvoorbeeld de partner/echtgenoot en kinderen, maar ook werkgevers of werknemers. dit om te voorkomen dat die relatie onder druk komt te staan. dus uw verzekeraar heeft echt gelijk.
overigens moet er inderdaad, zoals tijger1 ook aangeeft, wel sprake zijn van aansprakelijkheid. de vraag is of dat in dit geval zo is. met een dergelijke extreme storm hoeft niet altijd rekening gehouden te worden bij de bouw van een gebouw of in dit geval van een rook-abri. maar die discussie hoeft nu niet gevoerd te worden, aangezien uw eigen verzekeraar alles aan u heeft vergoed zonder dat het voor u gevolgen heeft.