Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 07-06-2018 20:34:05
Geldzaken & Recht

Foto gebruikt van kinderende privacy van je dochters is misbruikt, maar de privacy van je dochters is te koop als er maar genoeg voor betaald wordt.