Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ra
Raadgeverij - 08-06-2018 13:56:07
Geldzaken & Recht

Foto gebruikt van kinderen

Door sommigen wordt verwezen naar de wet auteursrecht. opzich is dat juist.  maar deze vraag heeft echter betrekking op het portretrecht. in het kader van deze regelgeving is er wel terdege een mogelijkheid om campina aan te spreken. zie bijv. https://www.legalspot.nl/artikel/schending-portretrecht 
en  http://www.advocaatvoorauteursrecht.nl/portretrecht