Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
jaapve - 08-06-2018 21:23:15
Geldzaken & Recht

Foto gebruikt van kinderen

De privacy wet van nu heeft geen terugwerkende kracht, neemt niet weg dat uw dochters een vergoeding zouden moeten kunnen krijgen op basis van portretrecht / auteursrecht want dat was toen ook van kracht. je hebt er alleen wel een advocaat bij nodig om je recht te halen. een advocaat kan kosteloos in een eerste gesprek zeggen of u kansrijk bent.