Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 09-06-2018 16:40:06
Geldzaken & Recht

Foto gebruikt van kinderen

Hoeveel heeft u destijds voor dat schminken betaald? 
en wat heeft u toen  en onlangs moeten betalen aan uurlonen aan de boeren van de boerderijen waar u zomaar mocht rondlopen, op die privé-terreinen? voor al die tijd die aan u en de kinderen gegeven is?
ojaah, dat alles was en is toch gratis?