Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 13-06-2018 15:36:26
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Ik kan sinds gisteren de reacties onder een reactie niet openen, dus lezen. 

ik heb het probleem al voorgelegd aan de redactie, maar nog geen antwoord gehad.

heeft of had iemand wellicht hetzelfde probleem en zo ja, hoe is dat opgelost?

ik kan ook zelf geen vraag stellen, daarom zo maar.