Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

redacteur - 13-06-2018 16:41:26
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Wat betreft de reactie onder antwoorden niet kunnen uitklappen: na het inloggen een keer op f5 (pagina verversen) of de combinatie ctrl + f5 drukken kan helpen.

het issue is gerapporteerd aan onze technische afdeling. hopelijk werkt het snel weer naar behoren.


de redactie

graag nu weer ingaan op het aan de orde gestelde.