Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 13-06-2018 21:55:10
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Het lijkt wel of de site steeds slechter wordt. nou ja, lijkt. het is nou echt een puinhoop. 

wat is dat eigenlijk voor technische afdeling? gewoon rampzalig.