Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sw
swat1500 - 13-06-2018 22:34:06
Auto & Vervoer

Verkeersboete duitsland

Voor dit soort boetes dient u binnen een bepaalde termijn en op een bepaalde wijze in bezwaar te gaan. voor duitsland geldt ook nog eens dat u moet aangeven of u wel of niet de bestuurder van de auto bent geweest. daartoe gelden bepaalde termijnen.  wordt niet tijdig gereageerd dan worden de boetes onherroepelijk en is niet meer van belang of u wel of niet de overtreding hebt gepleegd.

beroep is dan alleen nog mogelijk als u bijzondere omstandigheden kunt aanvoeren waardoor u niet tijdig en op correcte wijze in beroep kon gaan.
u dient, als u in beroep bent gegaan, ook zelf de vinger aan de pols te houden en er niet vanuit te gaan dat u wel iets zult horen. zeker als het ontvangst van uw beroep niet wordt bevestigd.

op grond van een europees verdrag is afgesproken dat lidstaten onherroepelijke boetes ter incasso aan elkaar mogen overdragen. alleen het overdragende land kan de incasso intrekken en het incasserende land is geen partij voor het vaststellen van de juistheid van de boete. om die reden kan het cjib u niet helpen.

om verdere verhogingen te voorkomen (en die lopen snel op bij het cjib) kunt u beter tijdig betalen.

het lijkt erop dat u niet, niet op de juiste wijze of te laat beroep heeft ingesteld. in het laatste geval had daarover wel bericht moeten ontvangen maar het niet ontvangen daarvan geeft u geen extra rechten.