Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Zo
Zonder naam - 14-06-2018 08:50:24
Auto & Vervoer

Verkeersboete duitsland

Begrijp ik het goed, dat jullie in een jaar tijd, het niet kunnen oplossen?

bezwaar aangetekend, maar niet als aangetekend stuk?