Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
hansje klein - 14-06-2018 09:16:46
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Nu mijn topic sowieso naar de kl... is, onder medewerking van de redactie, die het slechte voorbeeld gaf, mag inderdaad opgemerkt worden, dat het binnen de bnnvara-club klaarblijkelijk niets schijnt uit te maken of v&b werkt of niet.

v&b is dus een ondergeschoven kindje en dan vraag je je af waarom de zittende redactie dit allemaal maar blijf pruimen. veel functies op hun site zijn inderdaad onwerkbaar en er moeten steeds vaker extra handelingen verricht worden om überhaupt op de site te kunnen werken.

advies: vertel de baas eens, dat daardoor nieuwelingen afhaken of helemaal niet beginnen en de oorspronkelijke functie, een hulp voor consumenten, gaat afsterven. wat overblijft zijn de trouwe reageerders, die echter geen 'stof' meer hebben om over te rechercheren en elkaar gaan belagen. dringend behoefte aan méér dan kleine reparaties!

ps. een ommiddelijke overstap naar trosradar is de reaeerders echter niet aan te bevelen, zit de redactie dáár niet technisch, maar qua autoriteit in een beslissende fase, een spagaat om een volledig reglement te moeten ontwerpen.

krisis bij de consumentenfora dus!