Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 14-06-2018 17:45:26
Computers & Telefonie

Apple updates

Dat is een hele oude versie 9.3.5, want ik heb al 11.4. met als gevolg dat sommige apps het niet meer doen. ik denk dat ook kpn daar niets meer aan kan doen.