Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janf43 - 15-06-2018 18:55:42
Auto & Vervoer

Verkeersboete duitsland

62 meter bij een snelheid van 122 km/h is minder dan 2 sec. ook in nederland wordt deze afstand als niet-veilig beschouwd.