Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 16-06-2018 10:34:10
Auto & Vervoer

Verkeersboete duitsland

Mooi dat u een prachtige vakantie gehad heeft.
boetes voor niet genoeg afstand houden op de snelweg kunnen mij niet hoog genoeg zijn en die smoesjes zijn om zich voor dat gedrag te rechtvaardigen. anderen zijn dan het slachtoffer, dodelijk, of een leven lang fysieke problemen en-pijnen eventueel ook nog tot de rolstoel veroordeeld. bij u zaten zelfs nog uw kinderen in de auto. maar de boetes in duitsland zijn over het algemeen erg laag dus zou ik gewoon betalen als ze terecht zijn. dat w.b. uw kreten van  help en zgn onrecht en  "macht" is zwaar overdreven en slaat helemaal nergens op, een terechte bekeuring. u denkt ook te gemakkelijk over de bekeuring en de reden ervan.
daarnaast: wij zijn niet van kassa.