Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 21-06-2018 17:56:21
Vrije tijd & Tuin

Boom kappen rechten en plichten huurders en verhuurders

De huurder(s) is (zijn) geen partij in deze.

de eigenaar van de grond is tevens de eigenaar van alle begroeing en bomen e.d  op het perceel.
als er een vve is dan is de vve, namens de gezamelijke eigenaren, de opdrachtgever.
als de gemeente een kapvergunning heeft afgegeven dan kan de boom gekapt worden.