Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-07-2018 20:27:17
Geldzaken & Recht

Geluidsoverlast ‘s nachts flat.

Maar hebben dan alle bewoners die dat geluid horen urgentie aangevraagd en claimen zij ook hun medicatiekosten bij de verhuurder? 

als de verhuurder het geluid niet hoort en ook de eventuele veroorzaker niet kan vinden, wat moeten ze dan?

een halve flat leeg laten staan?