Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 14-07-2018 22:27:54
Geldzaken & Recht

Geluidsoverlast ‘s nachts flat.

Dat artikel waar u naar verwijst geeft u helemaal geen recht op vergoeding van de medicatie noch op de helft van de huur. 

en zouden de bewoners van de flat dan beter slapen als ze de helft van de huur terugkregen?