Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 17-07-2018 17:01:13
Computers & Telefonie

Firefox als standaard browser

Ik vermoed hetzelfde als @sjoppie meldt: na aangebrachte veranderingen de pc uitzetten op de gebruikelijke manier en na een 5-10 minuten opnieuw opstarten