Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 11-09-2018 11:30:21
Huishouden & Energie

Riolering verstopt door gemeentelijk groen

Is het een eigen woning? staan die bomen op gemeentegrond of in uw eigen voortuin?

in principe bent u, als u eigenaar bent, aansprakelijk voor kosten aan de riolering voor het stuk van uw huis tot aan het hoofdriool. dus ook voor het stuk wat buiten uw tuin ligt.