Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 11-09-2018 15:49:05
Huishouden & Energie

Riolering verstopt door gemeentelijk groen

Dit lijkt mij een lastige vraag en mijn eerste gedachte is: benader uw woningverzekeraar.

een punt van belang in deze is het gegeven dat de boom  eigenaar is  van de gemeente en de gemeente het onderhoud doet.
u zou dus als argument kunnen gebruiken dat de gemeente nalatig is m.b.t. dit onderhoud.

de boom, de wortelgroei van de boom is immers de oorzaak van het probleem dat u ondervindt en op basis van een oorzaak/gevolg argument m.b.t. het veroorzaken van schade door een ander (lees de gemeente als eigenaar) zou dat wel eens een heel goed argument kunnen worden om te bewerkstelligen dat de gemeente aansprakelijk is en 'opdraait'voor de kosten. mijn antwoord op uw vraag is dus ja, maar ik ben geen rechter. 

(als u schade zou ondervinden op een openbare weg die niet goed is onderhouden of dergelijke geldt dat in ieder geval wel.

normaliter zijn de onderhoudskosten van riool als al genoemd door andere respondenten.

maar herhaald, u heeft ongetwijfeld een opstal verzekering en benader die verzekeraar.