Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janenan - 14-09-2018 19:58:24
Geldzaken & Recht

Airco aankopen

Als u in een appartement woont dan heeft u rekening te houden met hetgeen in het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement van de vve is bepaald ten aanzien van zaken die nadelig kunnen zijn voor de eigenaren van de andere appartementen. er zijn bepalingen over het eventueel produceren van geluid maar ook over zaken die van buitenaf aan het gebouw zichtbaar zullen zijn. deze kunnen sowieso verboden zijn maar er zijn ook situaties die aan de leden in een vve-ledenvergadering kunnen worden voorgelegd om te beslissen.