Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

th
thijsje - 21-09-2018 16:11:04
Geldzaken & Recht

Airco aankopen

Een aircoplaatsen kan zoals in huishoudelijk reglement is omschreven. daar hebt u zich aan te houden, echter de offerte is van u en prive.
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat uw bestuur info wil verzamelen voor info aan uw medebewoners.