Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 16-10-2018 17:27:15
Huishouden & Energie

Keteloverdracht

U heeft ge;d aangenomen bij de overdracht. daarmee is de huur niet opgezegd en dat had u ook niet mogen verwachten. hoe u het naar mijn mening ook wendt of keert: u zit aan de huur voor 15 jaar vast, of u dat wilt of niet tenzij u dit alsnog bij de verhuurder kunt afkopen.

u ewas op de hoogte dat het een huurgeyser is! u heeft het contract van de verkoper van de woning ontvangen. dit tenzij u werkelijk heel hard kunt maken dat u niet wist dat er sprake was van huur voor het moment van overdracht. als dat wel zo is is de verkoper degene die u dient aan te spreken.
i