Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 16-10-2018 22:43:59
Huishouden & Energie

Keteloverdracht

Ik zou maar eens naar het juridisch loket gaan met die kwestie. u hebt zich wel in de nesten gewerkt door akkoord te gaan met de afkoop.