Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul - 19-10-2018 14:26:51
Huishouden & Energie

Keteloverdracht

U heeft niets getekend en mondeling is u verzekerd dat de ketel uw eigendom is, dan heeft u verder niets te vrezen...