Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
newmikey - 08-11-2018 15:29:35
Voeding & Gezondheid

Kan nederland de jsf wel betalen?

Blijkbaar wel ja. verder nog vragen?