Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 09-11-2018 09:56:56
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Ja, dat mogen ze. u mag best weigeren, maar daardoor kan de tandarts zijn taak niet goed uitoefenen en kan er ook geen goed eindresultaat gegeven worden. 
gaatjes zijn te zien met foto’s en rondlopen met plaq lijkt mij ook niet echt goed als daar niets aan gedaan wordt.