Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 09-11-2018 09:57:21
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Er zijn tegenwoordig tandartsen genoeg. zoek een ander en maak van tevoren afspraken over controles en behandelingen.