Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

holstein - 09-11-2018 10:12:46
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Tja, verplichten natuurlijk niet, dat is onzin, maar om de paar jaar foto's lijkt me wenselijk en redelijk.
mondhygienist laat ik wel op eigen verzoek doen, nooit door de tandarts verplicht, moet niet gekker worden....