Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 09-11-2018 10:13:37
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Nee, natuurlijk mag hij dat niet, maar hij kan dan wel weer weigeren u te behandelen. 

zoek een ander.