Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 10-11-2018 11:37:32
Garantie & Verzekeringen

Kruidvat foto cd's niet afleesbaar

Rebek geeft geen antwoord op hoelang geleden 'destijds' is, maar het moet heel lang geleden zijn. die cd-r's zijn gewoon verrot. rebek is/was zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de cd-r toen deze nog wel normaal leesbaar was.