Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 11-11-2018 13:52:56
Voeding & Gezondheid

Kan nederland de jsf wel betalen?
jo

door john van drongelen 11 nov. 2018 om 11:26 
28 antwoorden / 7 vragen


de koning krijgt een "vorstelijk" salaris van de overheid.
hij mag wel wat meer doen dan lintjes doorknippen en het bezoeken van andere koningshuizen.....@john...........,

dat "vorstelijke" inkomen krijgt hij niet van de overheid, maar van de belastingplichtigen !
wat doet u overigens voor uw "vorstelijke" maandelijkse toelage die u van uw premiebetalende mederlanders ontvangt ?