Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 12-11-2018 13:46:34
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Waarom zou de 'kwetsbare groep' geen kant op kunnen? en realiseer je je wel dat je mede-inwoners aan die pakketten moeten mee betalen?
door kaketoe 12 nov. 2018 om 13:38 
0 antwoorden / 1 vragen


de enige informatie die er te vinden is, is dat ze een verzekering aanbieden via in dit geval dus vgz. welk pakket ze aanbieden en de prijs. 
op gezondverzekerd kun je echter zien wat precies hetzelfde pakket elders kost.

als ik ergens een zorgverzekering afsluit kan ik soms ook 5 of 10% collectiviteitskorting krijgen. maar nu verzekert iemand zich collectief en dus met korting en bestaan er nog zulke verschillen van meer dan 20% op basis van waar je toevallig woont. ik vind het niet in ieder geval niet normaal dat voor exact hetzelfde er een verschil kan bestaan van €350 euro per jaar of misschien nog wel meer. en dat voor minima die in principe geen andere kant opkunnen.

toen een aantal jaren geleden bleek dat de tarieven voor rijbewijzen en paspoorten zoveel verschilde per gemeente werd er ook ingegrepen. hier zijn  de verschillen nog veel groter en gaat het om een kwetsbare groep die in principe geen kant op kan.  lijkt me beter zoiets met meer landelijke richtlijnen te stroomlijnen en gelijk te trekken.