Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 12-11-2018 14:04:15
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?door kaketoe 12 nov. 2018 om 13:38 
0 antwoorden / 1 vragen


als ik ergens een zorgverzekering afsluit kan ik soms ook 5 of 10% collectiviteitskorting krijgen. 


het woorddeel "korting" in collectiviteitskorting is een "koekje van eigen deeg" en is niets meer of minder dan een lokkertje van de 4 grote verzekeraars.
want "korting" willen we allemaal, maar als bijna iedereen deel uitmaakt van een collectiviteit en zgn. minder premie betaald, dan is er geen sprake meer van een "korting" maar van een normale verzekeringspremie.
de zogenoemde "collectieviteitskorting' is daarmee een farce geworden.
zij die zich nog niet hebben aangesloten bij een collectiviteit betalen simpelweg te veel.