Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-11-2018 14:45:41
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

De minima krijgen ook ca. € 100 zorgtoeslag per maand.