Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-11-2018 16:38:12
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

U hoeft niet hier te keer te gaan, want wij maken het gemeentelijke beleid niet. 

ook is de ene minimumlijder de andere niet. en niet elke minimumlijder zit te wachten op die hele uitgebreide pakketten waar van alles en nog wat in gedekt is. 

persoonlijk vind ik die collectieve “zogenaamde” voordelige contracten grote onzin. maar de gemeente schermt daar de bijzondere bijstand mee af. 

men kan ook zelf op zoek gaan naar een voordeliger verzekering, met desnoods een kleine aanvullende dekking en het verschil op zij leggen, voor als het eventueel nodig is.