Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

M.b.t. diverse reacties: recent werd gemeld dat de meeste zorgverzekeraars collectieve regelingen afschaffen, ook voor gemeenten.
verder is in samenhang met al gegeven antwoorden iedere gemeente vrij om te bepalen wat zij wel of niet doen m.b.t. minima en vergelijkbaar.

(bijv. strippenkaarten  of vergelijkbaar voor aankopen)