Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-11-2018 17:09:34
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

@kaketoe

er is niets denigrerends aan minimumlijder. met al die omfloerste benamingen voor personen en groepen schiet men helemaal niets op. 

maar u zit op internet, en kunt dus een goedkopere verzekering opzoeken. en als u dat pakket gaat betalen, moet u dat ook missen. en dat u het zelf niet apart kunt leggen, ligt aan uzelf. 

ook krijgt u volgend jaar weer flink meer zorgtoeslag.