Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 12-11-2018 18:01:07
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Kunt u dan niet een verzekering zoeken die u beter bevalt qua premie?  en er wordt nogal wat extra's gedaan aan toeslagen/subsidies enz. voor zgn. minima's.
bedenk daarbij dat dat alles door de andere belastingbetalers betaald wordt, opgebracht moet worden.
als u het niet eens bent met het beleid in uw gemeente en ook niet met wat u daar moet betalen voor een dergelijke verzekering,  kunt u maar beter met uw gemeente daarover contact opnemen. 
hier op vraag&beantwoord lange stukken tekst tikken schiet u toch niets mee op?
ik zou beginnen met naar een voor u voordeliger verzekering te zoeken en doen wat altijd verstandig is: regelmatig wat geld opzij zetten (bijv. op een internetspaarrekening). en sta toch svp er ook eens bij stil dat gratis en goedkoper in dit kader betekent dat anderen dat moeten opbrengen. mogelijk hebben die het ook niet echt breed en gaan die misschien wat handiger met hun inkomen om? dat klagen over allerhande in een land waar zaken heel goed geregeld zijn, meestal beter dan in andere landen, siert niemand en schiet u niets mee op.