Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

redacteur - 13-11-2018 11:25:52
Vrije tijd & Tuin

Appiekim

We sluiten deze vraag, het kassa-forum is bedoeld voor consumentenvragen of -problemen. taalgerelateerde kwesties, hoewel interessant, vallen hier niet onder.

de redactie