Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 18-11-2018 22:37:08
Vrije tijd & Tuin

Broederliefde

Hallo carolina2018 , 

lees deze informatie eens door , klik op de rode regel . 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/concert-gaat-niet-door-bij-wie-moet-je-aankloppen/" target="_blank">https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/concert-gaat-niet-door-bij-wie-moet-je-aankloppen/ 
 


voorbeeldbrief geld terug bij afgelast concert


 


[aan – naam verkoper -]


[adres]


[postcode en plaats]


 


aantekenen


 


betreft: geld terug vanwege afgelast concert


 


[woonplaats. datum]


 


geachte heer, mevrouw,


 


op d.d. (datum) heb ik bij u (aantal) kaarten gekocht voor het concert van (naam artiest) dat gehouden zou worden op (datum) in (locatie). voor de kaarten heb ik totaal € (bedrag) betaald.


 


onlangs heb ik vernomen dat het concert is afgelast. helaas moet ik daarmee vaststellen dat u de met mij gesloten overeenkomst niet kunt nakomen. omdat dat nu al vaststaat, roep ik hierbij de ontbinding van de overeenkomst in.


 


[indien van toepassing]


voor de goede orde merk ik op dat ik verhinderd ben om het concert op (alternatieve datum) bij te wonen.


 


ik verzoek u de kosten van mijn kaarten te vergoeden door binnen 3 weken na dagtekening van deze brief de door mij betaalde prijs over te maken op bankrekeningnummer (nummer invullen) t.n.v. (naam) te (woonplaats).


 


als bijlage treft u een kopie van mijn ticket(s) en van mijn betalingsbewijs aan.


 


deze brief ontvangt u zowel per aangetekende post als per gewone post.


 


met vriendelijke groet,


 


[je naam en handtekening]


 


 


[adres]


[postcode en woonplaats]


[evt. e-mailadres]


[evt. telefoonnummer]


 


bijlagen: kopie ticket(s) en betalingsbewijs.