Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 19-11-2018 11:02:48
Vrije tijd & Tuin

Broederliefde

Naar mijn mening bent u uw geld kwijt maar u kunt natuurlijk altijd gebruik maken van het briefvoorbeeld dat @marita5 geeft. met aanpasing omdat het niet meer geheel recent was.

strikt gesproken is naar mijn mening ticketmaster de door u aan te spreken partij omdat u met hen zaken heeft gedaan. als ticketmaster geld van mim tegoed heeft is dat hun probleem en zijn zijn bij een failisswement schuldeiser. als dat voor hen negatief uitvalt is en blijft dat een probleem van ticketmaster omdat die wettelijk niet voldoen aan het naleven van een overeenkomst. zie : http://www.wetboek-online.nl/wet/bw6/74.html schade bij niet nakomen" target="_blank">http://www.wetboek-online.nl/wet/bw6/74.html  schade bij niet nakomen.

begin dus wel met een brief als genoemd, aangetekend verzenden en stel daar ook in dat u de kosten van de brief ook vordert.

maar als men blijft weigeren zal de enige resterende maniet het procederen zijn en dat zal waarschijnlijk ook u meer kosten dan de waarde van de tickets. helaas.